Pieteikšanās uz 3. jūnija Madonas pilsētas svētku "Amatnieku un mājražotāju tirdziņu".

Jau tradicionāli vasara Madonā iesākas ar “MADONAS pilsētas svētki novadam” svinēšanu, kas šovasar noritēs no 1. līdz 4. jūnijam. Viena no svētku aktivitātēm būs “Amatnieku un mājražotāju tirdziņš”. No 3. līdz 30 maijam gaidām tirdziņa dalībnieku pieteikumus.

Par tirdziņu: 

Kad? 2017. gada 3. jūnijs (sestdiena), plkst. 9.00 – 14.00.

Kur? Madonas kultūras nama apkārtne, Raiņa iela 12, Madona. Tirdziņš un atrakcijas būs izvietotas uz Skolas ielas: no kultūras nama līdz Saieta laukumam.

Kas var pieteikties? Amatnieki, mājražotāji, atrakciju organizatori, informācijas sniedzēji u.c.  

Dalība pasākumā ir bez maksas.

Kā pieteikties? Pie Sanitas Somas pa  tel. 29130437 vai tic@madona.lv līdz 30. maijam.

Piesakies "Ripo raiti 2017"!

Sākam gatavoties pilsētas svētkiem!Madonas pilsētas svētku ietvaros arī šogad, svētdien, 4.jūnijā Madonā jau otro reizi visi aicināti uz netradicionālo braucamrīku sacensībām “Ripo raiti 2017”. Paldies visiem iepriekšējā gada dalībniekiem, kuri uzdrīkstējās, riskēja un bija pirmie celmlauži jaunas tradīcijas iedzīvināšanā. Paldies visiem, kuri noticēja idejai un palīdzēja, lai pirmās sacensības varētu notikt. Ir klāt jauns gads ar jaunām iespējām un izaicinājumiem. Tāpēc visi novada un pārnovadu aktīvie, darbīgie, riskēt mīlošie cilvēki aicināti likt lietā savas prasmes ratu būvēšanā, to atraktīvā noformēšanā un galā - startēšanā sacensībās.

Noteikumi - varat piedalīties tikai ratu parādē, kurā vērtē noformējumu, bet varat arī piedalīties ratu parādē un sacensībās.
Dalībnieku grupas: līdz 3 gadu vecumam, 4 - 6 gadi, 7 - 14 gadi, 15 +, grupu brauciens /dalībnieku skaits no 3 un vairāk/ un iestāžu vai pagastu komanda.
Īpašie noteikumi - braucamajam jābūt ar 4 riteņiem un ar manevrēšanas iespējām, ratiem jābūt noformētiem, kā arī visiem sacensību dalībniekiem obligāti jābūt aizsargķiverēs.
Dalības anketas jāiesūta līdz 22.maijam uz e- pastu: 
madonasnams@inbox.lv ar norādi "Ripo raiti".
Kontaktinformācijas tālrunis: 26102796.

NOLIKUMS
PIETEIKŠANĀS ANKETA

Informāciju iesūtīja: Madonas pilsētas kultūras nama atpūtas pasākumu organizatore Aija Špure, tālr.26102796
Informāciju sagatavoja: I.Riekstiņa

Vizuālās mākslas konkurss jauniešiem!

Madonas novada pašvaldība aicina Madonas novada jauniešus vecuma posmā no 14 - 21 gadiem piedalīties

VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSĀ

"PIESAKI SEVI - MĀKSLAS PASAULĒ!"

Ar balvu fondu:

1. Vieta - 100.00 eiro

2. Vieta - 75.00 eiro

3. Vieta - 50.00 eiro

4. Veicināšanas balva Nr. 1 - 25.00 eiro

5. Veicināšanas balva Nr. 2 - 25.00 eiro

Lai piedalītos, jauniešiem ir jāaizpildīta pieteikuma anketa ( nolikuma sastāvdaļa) un jāizveido gleznu vai grafikas darbu personālizstāde Jāņa Simsona Madonas mākslas skolā, laika posmā no 2017. gada 09. janvāra līdz 2017. gada 06. novembrim.

Sīkāka informācija:

Jāņa Simsona Madonas mākslas skola, Valdemāra bulv.3,Madona,T.28615694, m_maksla@inbox.lv

Nolikums pieejams www.madona.lv vai sazinoties ar organizatoriem.

Gaiziņkalns augstāks nekā iepriekš domāts

“Latvijas Avīze” jau rakstīja, ka 2. un 3. novembrī Latvijas augstākajā virsotnē Gaiziņkalnā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras LĢIA) speciālisti veica globālās pozicionēšanas un tahimetrijas novērojumus. Novērojumu mērķis – precizēt Gaiziņkalna reljefa augstāko vietu.

"Madona var vēl labāk"! Paņem 4000 EUR savai idejai!

Arī šogad – 2016.gadā aicinām iesniegt savu biznesa ideju konkursam “Madonas var labāk!”, kur uz finansiālu atbalstu var pretendēt fiziskas personas, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību un Madonas novada uzņēmēji, kam nepieciešams līdzfinansējums attīstībai. Pašvaldība, konkursa ietvaros, piešķir līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas paredz – jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanu, kā arī komercdarbībai ar tiešām eksporta pazīmēm.