Sauleskalna tautas nams

 

Sauleskalna tautas nams, Bērzaunes pagasts, Sauleskalns, Aronas iela 1.

 

Tautas nama vadītājs: 

Kristaps Šķēls, tālr. 27015118

e-pasts: sauleskalnatn@madona.lv / kristaps.skels@madona.lv

 

Sporta pasākumu organizatore:

Beāte Putniņa, tālr. 27880670

e-pasts: beate.putnina@madona.lv

 

Sauleskalna tautas nama amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas:

 

Vīru koris “Gaiziņš”

Kormeistare, diriģenta p.i.: Antra Melbārde

Kormeistara p.i.: Sarmīte Grīnberga

Mēģinājumi: pirmdienās plkst.19:00 Sauleskalna tautas namā

 

 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Atāls”

Vadītāja: Judīte Ezerkalne

Mēģinājumi: trešdienās, svētdienās plkst.19:00 Sauleskalna tautas namā

 

 

Bērnu deju kolektīvs “Pūpēdītis”

Vadītāja: Inga Pujate

Mēģinājumi: otrdienās, ceturtdienās Sauleskalna tautas namā

Otrdienās

plkst.17:10 – pirmsskolas grupa

plkst.18:00 – 1.-4.klašu grupa

plkst.18:50 – 3.-6. klašu grupa

 

Ceturtdienās

plkst.16:50 – pirmsskolas grupa

plkst.17:30 – 1.-4.klašu grupa

plkst.18:20 – 3.-6. klašu grupa

 

 

Jauniešu deju kolektīvs

Vadītāja: Inga Pujate

Mēģinājumi: trešdienās 17:10 Sauleskalna tautas namā

 

 

Tēlotājmākslas studija

Vadītāja: Iveta Miķelsone

Nodarbības: pirmdienās plkst.19:00 un pēc individuāla grafika Sauleskalna tautas namā

 

 

Dāmu deju grupa “Vienmēr”

Vadītāja: Rasma Platače

Mēģinājumi: pirmdienās, otrdienās, piektdienās plkst. 18:00 Sauleskalna tautas namā, BJA “Rīts”, Mārcienas kultūras namā

 

 

Pasaules deju grupa “Oreo”

Vadītāja: Rasma Platače

Mēģinājumi: pirmdienās, otrdienās, piektdienās plkst. 18:00 Sauleskalna tautas namā, BJA “Rīts”, Mārcienas kultūras namā

 

 

Līnijdeju grupa “Rainbow”

Kontaktpersona: Gunta Beloraga

Mēģinājumi: ceturtdienās 19:15, svētdienās plkst. 17:00 Sauleskalna tautas namā.

 

 

.