Bērzaunes pamatskola
 

Madonas novads, Bērzaunes pagasts, LV – 4853
Direktore
Ilga Gailuma, tel. 64825256, 28345322

e-pasts  berzaunesskola@madona.lv

Skolai ir sava mājas lapa – www.berzaunesskola.lv

 

 

Skolēnu skaits 2021./2022. mācību gadā - 98.

Skolēnu skaits 2020./2021. mācību gadā - 94.

Veiksmīgi darbojas 16 pedagogi un 7 tehniskie darbinieki.

Skola īsteno pamatizglītības programmu (kods 21011111) un
Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

Mācību laiks skolā ir no 8:15 - 15:00.

Skola atvērta no 7:30 - 17:00.


Bērzaune mums nav tikai sīks punktiņš uz kartes Vidzemes augstienes dienvidu malā. Mums tā ir vienīgā, jo te ir mūsu skola, kuru mīlam, kuras mūžu cienījam.
Juris Brežģis

Sākotnēji Bērzaunes apkārtnē bijušas četras skolas – Lipšu, Boķu, Smilteņu un Pareizticīgo draudzes skola Kailenēs. Pēc otrā pasaules kara tās savu darbību beigušas. Šodien pagastā ir tikai viena skola – Bērzaunes pamatskola.

Bērzaunes pamatskolu pirmo reizi dokumentos min Zviedru Ekonomikas pārvaldes priekšnieks 1699. gadā. Skolai bijusi sava ēka, kurā mācījušies 11 bērni, 1732. g. – 10 bērni. Skolēnu maz, jo citi mācās muižas skolās. Pirmā pasaules kara laikā skolā ierīko hospitāli.
Lielā Tēvijas kara laikā daļā skolas ēkas iekārtota Izpildkomiteja, taču mācības netiek pārtrauktas.

1952./53. m. g. skolā jau mācās 164 skolēni, internātā dzīvo 60 skolēni. Blakus skolai atradās siena – labības šķūnis. Tika izstrādāts projekts, kā šo ēku izmantot, un 1954 gadā ēku beidz pārbūvēt. Tā kļūst par skolas internātu. Bija nepieciešami arī dzīvokļi skolotājiem, tika izremontēta mācītājmuiža un seši skolotāji saņēma dzīvokļus. 1955 . skolā ievilka elektrību.

2003. gadā nosvinēta skolas 300 gadu jubileja, bet 2019. gada pavasarī skolai svinēsim 320.

Laikiem cauri vijas latviskās tradīcijas – dziesmu prieks un dejas mīlestība. Jāņa Bērziņa un Ināras Stepānes vadītie skolas kori un dejotāji Dzidras Rubenes un Jāņa Šķēles vadībā vairākkārtīgi piedalījušies Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Neraugoties uz hronisko un mūžīgo sāpi – sporta zāles neesamību, vērtību skalas augšgalā vienmēr bijis sportiskums un kustību prieks.

Sekojot līdzi laikam, skolā ienāk jaunās tehnoloģijas, jaunas tradīcijas un jaunas darba formas. Aktīvi darbojas jauno uzņēmēju kalve- skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) un LEGO robotikas pulciņš.

Skola – tā ir vieta, kurā ik dienu uzplaukst noskaņu un emociju daudzkrāsainā varavīksne, tā ir jautrības, piedzīvojumu un atklājumu dzimtene. Tā ļauj atrast sevi, izplest spārnus un būt laimīgam Latvijā!