Kontakti

 

Bērzaunes pagasta pārvalde

 

Nosaukums: Madonas novada Bērzaunes pagasta pārvalde

Vienotais reģ. Nr. 90000042304
PVN koda Nr. LV90000042304

Juridiskā adrese: Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas
novads, LV-4853, Latvija

AS "Citadele banka" norēķinu konts LV69PARX0012718760001


Tālrunis + 371 64807666
Fakss + 371 64807669
E-pasts 
berzaune@madona.lv

 

Pagasta pārvaldes darba laiks:
pirmdienās no 8.45 - 12.00; 12:30 - 17:15
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.45 - 12:00; 12:30 - 18:15
piektdienās no 8.45 - 12.00; 12:30 - 15:00

 

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

e- pasts

Pagasta pārvaldes vadītājs

Edgars Lācis

64807666

20249112

edgars.lacis@madona.lv

Lietvede

Baiba Platače

64807666

20372026

berzaune@madona.lv

Grāmatvede

Gunita Konovalova

64807611

gramatvede.berzaune@madona.lv

Sociālā darbiniece

Ilze Kanča

64807612

20238582

ilze.kanca@madona.lv

Bāriņtiesas locekle

Dace Linmeijere-Elksnīte; apliecinājumus veic Anna Sīpola

2‌6409544 (D.Linmeijere-Elksnīte)
26326188 (A.Sīpola)

dace.linmeijere@madona.lv

anna.sipola@madona.lv

Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs

Normunds Rudenis

25903919

normunds.rudenis@madona.lv

Jaunatnes lietu speciālists

Aleksandra Seļma

29800968

aleksandra.selma@madona.lv


Sociālā darbiniece apmeklētājus pieņem:
Bērzaunes pagasta pārvaldes telpās Sauleskalnā, Aronas ielā 1

Pirmdienas    9:00 - 14:00
Ceturtdienas 9:00 - 16:00


Bāriņtiesas locekle apmeklētājus pieņem:
Bērzaunes pagasta pārvaldes telpās Sauleskalnā, Aronas ielā 1

Pirmdienās 8:45-12:00 un 13:00-17:15

Ceturtdienās 12:30 - 18:15