Fakti

 

Bērzaunes pagasts atrodas Vidzemes augstienes Vestienas paugurainē  Madonas novada centrālajā daļā. Tas robežojas ar Madonas novada Aronas, Vestienas, Kalsnavas un Mārcienas pagastiem un Aizkraukles novada Vietalvas pagastu.
Reljefs izteikti paugurains. Pagasta ZR malā atrodas Gaiziņkalns – augstākā Latvijas virsotne (311,94 m vjl.), lielpaugurs (garums 1,1 km, platums 650 m) ar stāvām saposmotām nogāzēm, kuras daļēji klāj egļu un bērzu mežs. Gaiziņkalna apkaimē ir puse no 25 Latvijas augstākajām virsotnēm (270 m vjl.) un augstākām.

 Bagāts upju tīkls un daudz samērā mazu ezeriņu. Pagasta A malā pa robežu ar Mārcienas pagastu tek Arona, uzņemot Paugurīti. Pagastam cauri tek Aronas pieteka Bērzaune ar Taleju (regulēta). Pagasta R malā tecējumaGaiziņķalns lielākajā daļā pa dziļu ieleju līkumo Savīte. Lielākais ezers – Kaņepēnu ezers (pl. 60,4 ha, lielākais dziļums 5,5 m, iztek Savīte). Pārējie ezeri: Grīvu ezers (pl. 9 ha), Virkstenis (7,1 ha), Ezermuižas ezers (6,2 ha), Zābaks (6,0 ha), Krustiņš (4,9 ha, dziļums līdz 20 m). Pie Bērzaunes ir dzirnavezers (pl. 1,3 ha). Šeit atrodas Latvijas augstākā virsotne Gaiziņkalns (311,6 m v.j.l.) un vēl 10 no Latvijas augstākajiem pauguriem ar stāvām un pārsvarā mežainām nogāzēm

Pagastā ir divi ciemi – Bērzaune un Sauleskalns.

Pagasta teritoriju šķērso autoceļi Madona – Pļaviņas, Madona – Ērgļi, Madona – Gaiziņkalns un samērā liels vietējo ceļu tīkls. Attālums līdz novada centram Madonai ir 13 km. Bērzaunes pagasta kopplatība ir 11731,1 ha, 51% aizņem meža zemes, 38% lauksaimniecības zemes. Pagastā ir 1645 iedzīvotāji (PMLP dati).

 

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Bērzaunes pagastā

 

Pieminekļu vērtības grupa Pieminekļu veids Nosaukums Atrašanās vieta
Valsts nozīmes Arheoloģija Bērzaunes viduslaiku pils Madonas nov. Bērzaunes pag. Bērzaunē
Valsts nozīmes Māksla Kapa plāksne Tīzenhauzeniem Madonas nov. Bērzaunes pag. Bērzaunes luterāņu baznīcā
Valsts nozīmes Arheoloģija Kapmuižas senkapi Madonas nov. Bērzaunes pag. Kapmuižā
Vietējās nozīmes Arheoloģija Bolēnu acu avots Madonas nov. Bērzaunes pag. pie Bolēniem
Valsts nozīmes Arheoloģija Brencēnu senkapi Madonas nov. Bērzaunes pag. pie Brencēniem
Vietējās nozīmes Arheoloģija Gožu senkapi Madonas nov. Bērzaunes pag. pie Gožiem
Valsts nozīmes Arheoloģija Bindēnu pilskalns Madonas nov. Bērzaunes pag. pie Lāčplēšiem un Kalna Bindēniem
Valsts nozīmes Arheoloģija Lejasbrencēnu senkapi Madonas nov. Bērzaunes pag. pie Lejasbrencēniem
Vietējās nozīmes Arheoloģija Lipšu viduslaiku kapsēta ar krustakmeni Madonas nov. Bērzaunes pag. pie Lipšiem
Valsts nozīmes Arheoloģija Aronas kalns - pilskalns Madonas nov. Bērzaunes pag. pie Madonas - Pļaviņu šosejas
Valsts nozīmes Arheoloģija Lejasgaiziņu senkapi Madonas nov. Bērzaunes pag. pie Pelādām un Lejasgaiziņiem
Valsts nozīmes Arheoloģija Skutēnu senkapi Madonas nov. Bērzaunes pag. pie Skutēniem Krustiņu ezera Z krastā
Valsts nozīmes Arheoloģija Spridzēnu senkapi (Zviedru kapi) Madonas nov. Bērzaunes pag. pie Spridzēniem
Vietējās nozīmes Arheoloģija Susurēnu senkapi Madonas nov. Bērzaunes pag. pie Susurēniem
Vietējās nozīmes Arheoloģija Viesūnēnu senkapi Madonas nov. Bērzaunes pag. pie Viesūnēniem