Biedrība Bērnu un jauniešu apvienība "Rīts"

 

 

 

Adrese: Madonas novads,

Bērzaunes pagasts, Bērzaune, “Dambīši” LV 4853,

 
Vadītāja : Anita Aizstrauta

 (mob.t.: 29189120, e-pasts: bjarits@gmail.com) 

Jautnatnes lietu speciālists: Antra Raubiška

 (mob.t.27079702,e-pasts: antraraubiska@gmail.com)

 

Foto - Aina Karavaičuka

Darba laiks:           

P-Pk: 11:30-19:30

S-Sv: Brīvs 

 

Telefons: 64825350
Internetā: www.bjarits.lv

2007. gada nogalē nelielai jauniešu grupiņai radās ideja par vietas izveidi, kur jaunieši varētu sanākt kopā un, labi pavadot laiku, veidot labāku nākotni sev un citiem bērzauniešiem. Bērzaunes jaunieši sadarbībā ar Anitu un Raimondu Aizstrautiem rada iespēju šo domu īstenot dzīvē – 2008. gada 6. februārī tika dibināta biedrība “Rīts”.

Biedrības darbība: Biedrības darbība notiek saskaņā ar biedrības statūtiem, mērķiem, nolikumu par brīvprātīgo darbu un Iekšējās kārtības noteikumiem.

Biedrības moto: Ar sauli sirdī, rīts – sapņus piepildīs

Biedrības mērķi:

- radīt vietu bērnu un jauniešu kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai. 

- nodrošināt bērnu un jauniešu fiziskās un garīgās pasaules attīstību. 

- rūpēties par apkārtējo vidi saglabājot vēsturisko mantojumu.

- trūcīgo un sociāli mazaizsargāto bērnu un jauniešu sociālās labklājības celšana. 

- sporta aktivitāšu un vides uzlabošana. 

- labdarības organizēšana un veicināšana mazturīgo bērnu un jaunatnes dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

Darbības jomās:

·         Labdarība

·         Pilsoniskas sabiedrības attīstība

2013.gada nogalē biedrībai "Bērnu un jauniešu apvienība "Rīts"" piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Piedāvājam:

- iespēju pavadīt brīvo laiku labiekārtotās telpās;

- iegūt noderīgu un aktuālu informāciju bērniem un jauniešiem;

- iepazīt jaunus draugus;

- organizēt pasākumus un projektus;

- īstenot savus sapņus;

- iegūt un attīstīt jaunas prasmes un iemaņas;

- brīvā laika pavadīšanu atbilstoši interesēm.

 

Darbības 7 gados, biedrība “Rīts” īstenojusi 11 projektus, kas bijuši gan telpu remonts un rekonstrukcija, aktivitātes kultūras un sporta dzīvē, moderna tehnoloģiju kabineta izveide, nometnes, gan atbalsts jaunajām un topošajām māmiņām, izveidojot bēbīšu skoliņu.

‌            No 2016.gada 1.janvāra biedrība savu darbību veic uz Madonas novada pašvaldības deleģējuma līguma pamata, kas sevī ietver Jaunatnes likuma 2.1panta otro daļu un 5.panta pirmās un septītās daļas noteiktās funkcijas darbam ar jaunatni, kā arī pienākošos finansējumu.

Internetā:      

www.bjarits.lv

www.draugiem.lv/bjarits

www.twitter.com/BjaRits

www.facebook.com/wwwbjaritslv

www.instagram.com/bjarits