Bērzaunes pagasta bibliotēka

 

 

Adrese: Gaiziņa iela 7 (pasta ēkas 2. stāvā), Bērzaune, Bērzaunes pag., LV4853,
Aronas iela 6 (PII iestāde „Vārpiņa”1.stāvs), Sauleskalns, Bērzaunes pag., LV4853
Vadītāja: Jana Mežvinska  Tel. 20372028, e-pasts jana.mezvinska@madona.lv , bibliotekāre Gita Bondare Tel. 26223711, e-pasts gita.bondare@inbox.lv .


Bibliotēkas darba laiks:

Gaiziņa ielā 7

Pirmdienās no 9:00-17:00

Otrdienās no 14:00 - 17:00

Ceturtdienās no 9:00 - 17:00

Piektdienās no 9:00- 17:00

Aronas ielā 6

Otrdienās no 9:00 - 17:00

Ceturtdienās no 9:00 - 17:00


Trešdienās - slēgts. Bibliotēkas iekšējais darbs: fonda kārtošana;  darbs Alisē 4.i; datorapmācību kursi pieaugušajiem; semināri, mācības Madonas novada b-kā.

 

Elektroniskais katalogs

 

Bibliotēka bērzauniešiem ierasti darbojās Aronas ielā 6 un Gaiziņa ielā 7. Abās vietās bibliotēka darbojas kā informācijas centrs. Abās bibliotēkās ir sabiedriskie interneta pieejas punkti, atsevišķa fonda telpa bērnu un jauniešu literatūrai Gaiziņa ielā 7, rotaļu un atpūtas stūrītis Aronas ielā 6.

  Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi:

 • Grāmatu un preses lasīšana lasītavās Sauleskalnā un Bērzaunē.

 • Grāmatu un preses izsniegšana lasīšanai mājās. Prese – 1 nedēļa, jaunākā literatūra – 2 nedēļas, īpaši pieprasītā literatūra – 1 nedēļu.

 • Interneta bezmaksas lietošana Sauleskalnā un Bērzaunē, arī izmantojot savu personīgo portatīvo datoru.

 • Materiālu kopēšana, printēšana, ierakstīšana informācijas nesējos. (Maksas pakalpojumi).

 • Konsultācijas datorlietošanā, interneta izmantošanā u.tml.

 • Iespēja pasūtīt vajadzīgos izdevumus SBA kārtā.

 • Iespēja piedalīties dažādos bibliotēkas projektos, piemēram; „Bērnu un jauniešu žūrija”.

 • Iespēja piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos.

 • Iespēja atnākt uz bibliotēku tāpat vien, lai satiktos ar draugiem, paziņām vai domubiedriem.

 • Iepazīties ar literatūras izstādēm, vietējo mākslinieku un amata meistaru darbu izstādēm.

 • Iespēja citām iestādēm un organizācijām izmantot bibliotēkas lasītavas telpas saviem pasākumiem.

 • Uzziņu sniegšana.

Bibliotēka no 2007. – 2010. gadam iesaistījās projektā „Invalīdu – bezdarbnieku subsidētās nodarbinātības pasākumi”, kur dažādas darba iemaņas apguva 3 invalīdi. Šis projekts popularizēja bibliotēkas piedāvātās daudzveidīgās iespējas arī cilvēkiem ar veselības traucējumiem.


Bērzaunes pagasta bibliotēka piedāvā:

Labi strukturētu, ticamu un lietderīgu informāciju dažādos  formātos.
Bibliotēkas piedāvājums ir gan poligrāfiskā, gan elektroniskā vidē.
Bērzaunes pagasta bibliotēka ir pievilcīga, lojāla iestāde, kas laipni gaida ikvienu apmeklētāju.
Bibliotēka seko līdzi aktualitātēm. Atbilstoši lasītāju vēlmju un vajadzību maiņai, veido jaunus pakalpojumus.
Bibliotēkas mērķis ir kļūt par mūsdienīgu
visām vecuma grupām pievilcīgu informācijas centru, saglabāt interesi par grāmatu, veicināt lasīšanu, nodrošināt kvalitatīvu, visiem pagasta iedzīvotājiem pieejamu informāciju, attīstīt bibliotēkas tehnoloģisko aprīkojumu, lai varētu sniegt kvalitatīvus pakalpojumus - savas bibliotēkas prestiža, nozīmības, konkurētspējas vairošanai.

Maksas pakalpojumi
 

Pakalpojuma veids

Daudzums

Cena (EUR)

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana

A4 formāts 1 lapa

A4 formāts no abām pusēm

0.07

0.14

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana

A3 formāts 1 lapa
A3 formāts no abām pusēm

0.14
0.28

Informācijas iegūšana no datora - lāzerizdruka

A 4 formāta 1 melnbalta lapa

0.10

Informācijas iegūšana no datora - lāzerizdruka

A 4 formāta 1 krāsaina lapa

0.28

Informācijas iegūšana no datora - lāzerizdruka

A 4 formāta 1 lapa ar krāsainu attēlu

0.42

Pasūtīšana SBA kārtā

 

Pasta izdevumi

Dokumenta skenēšana

1 vienība

0.14

Dokumenta elektroniskā piegāde

1 lapa

0.14

Informācijas atlase, saraksta sastādīšana vadoties pēc apjoma

 

0.42 – 1.42

Dokumenta sastādīšana pēc pieprasījuma, vadoties pēc sarežģītības

 

Līdz 0.70

 

Tiek abonēti šādi preses izdevumi: Ieva, Ievas māja, Ievas veselība, Ievas virtuve, Ievas Stāsti, Avene, Praktiskais latvietis, Mājas viesis.

 

Abonētās datubāzes: www.letonika.lv
Lietotāju statuss
-         Pirmsskolas vecuma bērni
-         Skolnieki
-         Strādājošie
-         Studenti
-         Pensionāri
-         Bezdarbnieki


Bibliotēka akreditēta 2019. gadā līdz 2024. gadam.
 

Piedāvājums:

*Izveidotas 30 novadpētniecības materiālu mapes par novada vēsturi, iestādēm un uzņēmumiem, ievērojamiem pagasta cilvēkiem.

*Izveidotas 24 tematiskās mapes par visdažādākajiem jautājumiem. Materiāli tiek izmantoti, sagatavojot izstādes, dažādus bibliotēkas pasākumus.
*Bibliotēkā ir pieejami pašvaldības lēmumi, publiskie pārskati, pagasta informatīvais izdevums „Bērzaunes Rīts”.
* Bibliotēkā ir citātu mapes, skolēnu radošo darbu mapes, skolēnu sagatavoto referātu mapes (tās, ko paši skolēni atļāvuši izmantot bibliotēkā).
*Bibliotēkā ir plašs dramaturģisko materiālu klāsts.
* Bibliotēkā ir mapes ar materiāliem par Eiropas Savienību.
*SBA piedāvājums.
*Internets, e – pasts, kopēšana, printēšana, skenēšana.


Darba organizācijā tiek izmantots:
* internets,
* bibliotēkas elektroniskais katalogs,
* datu bāzes
* tematiskās mapes,
* novadpētniecības mapes,
* uzziņu un mācību literatūras fonds.


„Bibliotēka nes atbildību par pasaulei atdotiem vārdiem...” (Jānis Tāle)