Madonas  novada, Bērzaunes pagasta  pirmsskolas izglītības iestāde

 „Vārpiņa”

http://previews.123rf.com/images/doomko/doomko1504/doomko150400021/39482554-wheat-cartoon-isolated-on-white-background-Stock-Photo.jpg

Aronas  iela 6, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, Latvija, LV-4853

·         berzaune.varpina@madona.lv

·         Vadītāja   Agrita Plāte

apmeklētājus pieņem  otrdienās, ceturtdienās  9.00 - 11.00 un piektdienās 15.00 - 16.00 vai individuāli vienojoties pa telefonu (+371)26172332

 

  • Iestādes moto: „Kam gan citam – ja ne bērniem- mūsu nākotnei”

  • Misija: Mīlēt, saprast, audzināt un mācīt

  • Pamatmērķis: Īstenot audzināšanas un izglītošanas procesu, kas nodrošināti izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu un izglītojamā personīgo izaugsme.

  • Iestādes vīzija : Mūsdienīga , droša un moderna vispārcilvēciskām vērtībām balstīta pirmsskolas izglītības iestāde 21. gadsimtā.

 

Pirmsskolas izglītības iestāde realizē trīs licencētas programmas:

  • Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511

  • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jaukta tipa traucējumiem, kods 01015611

·     Mācību valoda- latviešu
Darba laiks- diennakts
Atbalsts vecākiem:

·         individuālas konsultācijas pie logopēda;     

·         vecāku sapulces, „atvērto durvju” dienas( individuāli vai grupās – nodarbību u.c. režīma momentu vērojumus);

·         vecāku sapulces, „atvērto durvju” dienas( individuāli vai grupās – nodarbību u.c. režīma momentu vērojumus);

·        iespēja iesaistīties vecāku padomes darbā;

izglītojoši informatīvas lekcijas, informatīvas diskusijas par pirmsskolas vecuma bērnu vecumposmu un attīstības īpatnībām, sarežģījumiem un iespējamiem risinājumiem.

 

Izglītojamo  skaits 2019. /2020. mācību gadā  73 ( uz 01.09.2019.)

( ar tendenci pieaugt pa mācību gadu līdz 90 izglītojamajiem)

 

Iestādē darbojas uz 01.09.2019.  5 grupas pa vecumiem

no 1-3 gadiem I jaunākā grupa

no 3-4 gadiem II jaunākā grupa

no 4-5 gadiem Vidējā grupa

 

divas grupas , kur izglītojamajiem jāapmeklē obligāta apmācība

no 5-6 gadiem Vecākā grupa

no 6-7 gadiem Sagatavošanas grupa

 

Viena diennakts grupa dažāda vecuma bērniem.

Iestāde uzņem izglītojamos no 1 gada vecuma līdz skolas gaitām.

 

Iestāde ir atvērta katram, dodot iespēju ieskatīties un piedalīties bērnu audzināšanas un attīstības darbā.

 

Iestādes Vārpiņa prezentācija.

PII Vārpiņa iekšējās kārtības noteikumi

PII Vārpiņa pašvērtējums

Pasākumu un darba plāns 2019./20. mācību gadam.