Bērzaunes evaņgēliski luteriskā baznīcaDraudzes mācītājs Ivars Cišs, tālrunis
29536510.

Draudzes priekšniece Una Miķelsone, tālrunis 26521292.
Internetā: www.berzaunesbaznica.lv

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu pulksten 16.00
 

Pirmās ziņas rakstītos avotos par par pašreizējā Bērzaunes pagasta teritoriju datētas ar 1229.gadu, kad Bērzaune izlēņota Tīzenhauzeniem.
1334. gadā dibināta draudze, 1340.gadā celta Bērzaunes pils.
Latvijas Konversācijas vārdnīcā teikts, ka " baznīca celta laikam reizē ar Bērzaunes pili 1340.gadā ; domā, ka  tagadējā altāra telpa uzglabājusies  no tiem laikiem." Diemžēl dažādos avotos atrodamie dati ir skopi un pat pretrunīgi.
Bērzaunes baznīca pieder pie ordeņa laikā celto baznīcu tipa ar taisnstūra draudzes telpu un šaurāko kvadrātisku altāra apsīdu un tornīti rietumu jumtgalā.
1594. baznīcas grīdā iemūrēts Bērzaunes muižas īpašnieka Johana fon Tīzenhauzena un viņa sievas Annas Kurselas kapakmens, kurš ir valsts nozīmes mākslas piemineklis.
1694 Kārlis XI licis par jaunu celt baznīcas telpas.1851 uzcelts jaunais tornis, baznīcā 160 sēdvietas.Par lielākajām pārbūvēm vēsta arī baznīcas fasādē iestrādātie ģerboņi un gadskaitļi 1694.,1894. un 1928.Dievnama vecākā daļa ir viens no nedaudzajiem gotikas laika arhitektūras pieminekļiem Latvijā. Vecā baznīcas iekārta gājusi bojā reizē ar baznīcu 1944.gadā artilērijas apšaudē.
Pirmā kristīgā draudze Bērzaunē dibināta 1334.gadā.
1938.gadā Bērzaunes evaņģēliski luteriskajā draudzē bija reģistrēti 2500 locekļi, kristīti 34, iesvētīti 17, laulāti 23, apglabāts 21. Baznīca tika sagrauta Otrā pasaules kara beigās, kad tā pilnībā izdega. Labā stāvoklī bija saglabājusies vienīgi sakristeja, kurā pirmajos pēckara gados draudze vēl kādu laiku pulcējas. Pēc tam, kad draudze pārstāja eksistēt, sakristeju izdemolēja. 56 gadus baznīcas ēka stāvēja drupās.
Doma atjaunot baznīcu radās jau 1985.gadā. Rīgas Restaurācijas speciālisti veica vēsturiskās un tehniskās izpētes darbu, arhitekts Raimonds Aide izstrādāja rekonstrukcijas projektu. 1989. un 1990. gadā saimniecība "Gaiziņš" baznīcā veica apjomīgus būvdarbus. 1991.gadā finansu līdzekļu trūkuma dēļ baznīcas atjaunošanu pārtrauca. Pamatu stiprinājums un mūri, kas tika iekonservēti, saglabājās, savukārt ģērbkambaris tika izdemolēts. 20.gs deviņdesmitajos gados bija mēģinājums atjaunot draudzi, taču tas izrādījās nesekmīgs. 2001.gada februārī baznīcas atjaunošanas iniciatīvas grupa sadarbībā un saskaņā ar toreizējo Madonas iecirkņa prāvestu Modri Plāti aicināja bērzauniešus uz sarunu par iespēju atjaunot draudzi un šoreiz atsaucība bija. Tika aicināts mācītājs Ingus Dāboliņš un 2001.gada 5.augustā tika dibināta Bērzaunes evaņģēliski luteriskā draudze ar 18 locekļiem. Pašlaik Bērzaunes evaņģēliski luteriskajā draudzē ir 43 locekļi, regulāri dievkalpojumus apmeklē 10-20 cilvēki. 2000.gadā izveidojas baznīcas atjaunošanas iniciatīvas grupa.
2001. gadā tiek atjaunota darudzes darbība. Tiek uzsākta baznīcas atjaunošana. Baznīcas rekonstrukciju atbalsta arī Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīca.
2003.- 2004.gadā tiek atjaunots baznīcas jumts un torņa korpuss.
2007.gada vasarā Evdālenes draudze Zviedrijā dāvina Bērzaunes baznīcai ērģeles, zviedru meistari paši tās arī uzstāda.
2008. gada Lieldienās  tiek uzstādīta torņa smaile.
2009. gada 15. februārī notika atjaunotā dievnama iesvētīšana, tie vienlaikus bija arī draudzes jubilejas svētki, jo tika atzīmēta 675. gadskārta kopš Bērzaunes evaņģēliski luteriskās draudzes dzimšanas.
2010.gada vasarā pabeigta baznīcas altārdaļa - līdz galam atjaunotas logailas un izveidota altārsiena.
2010.gada 1.augustā notika pateicības dievkalpojums, veltīts Bērzaunes baznīcas 670.jubilejai.

2011.gada vasarā pabeigta baznīcas altārdaļa – līdz galam atjaunotas logailas un izveidota altārsiena. Svinēta atjaunotās draudzes 10 gadu jubileja.

2012.gada janvārī Metmanes draudze Vācijā ziedo ozolkoka baznīcas solus.

2013. gads -  vēsturiskās sētas atjaunošana.