Informatīvais izdevums "Bērzaunes RĪTS"

 

Bērzaunes pagasta pārvaldes izdevums, iznāk kopš 2001. gada septembra.
Pirmos numurus veidoja redaktors Agris Pilsums (1. – 9.nr.). No 2002. gada jūnija laikrakstu (10. – 16.nr.) veidoja  redaktore Elita Geca un redkolēģija: Lilita Kalniņa un Ineta Zvirgzdiņa. 2003. gada janvāra (17.) numuru veidoja Vineta Lamberte. No 2003. gada februāra (18.nr.) līdz 2020. gada jūlijam informatīvā izdevumu veidoja redaktore ir Ineta Zvirgzdiņa.

 

Informatīvā izdevuma redaktore: Beāte Putniņa

Tālrunis 27880670, e-pasts: beate.putnina@madona.lv


Informatīvajā izdevumā tiek publicēti :
Pašvaldības pieņemto lēmumu pārskati,
Aktuālā informācija par pagasta iestādēs notiekošo,
Intervijas, apraksti par pagasta cilvēkiem,
Sludinājumi, paziņojumi, apsveikumi.


Informatīvo izdevumu iespiež tipogrāfijā „Madonas poligrāfists” 400 eksemplāros, tas ir bezmaksas izdevums.

 

BĒRZAUNES RĪTS

2021. gads

Janvāra izdevums

Februāra izdevums

Marta izdevums

Aprīļa izdevums

Maija izdevums

Jūnija izdevums

 

 


 

2020. gada eksemplārus var lasīt šeit.

2019. gada eksemplārus var lasīt šeit.

2018. gada eksemplārus var lasīt šeit.

2017. gada eksemplārus var lasīt šeit.

2016. gada eksemplārus var lasīt šeit.