Apkārtne

 

Bērzaunes pagastā atrodas Latvijas augstākā virsotne Gaiziņkalns – viena no populārākajām aktīvās atpūtas, tūrisma un ziemas sporta vietām. Tieši Gaiziņkalna apkārtnes izcilās dabas ainavas  ir viena no lielākajām vērtībām visās sezonās.

Gaiziņkalns – Latvijas augstākais paugurs  ir  ieskaitīts   valsts  mežu   fondā  un  nodots   mežsaimniecības  pārziņā. Tā attālums no Madonas tiešā virzienā ir 20 km, no Mārcienas -16 km. Gaiziņš ir irdens morēnu paugurs izplūdušu, neasu formu. Kalna pamatne dienvidrietumu ziemeļaustrumu virzienā apmēram 1000 m gara un 400  m plata. Gaiziņš paceļas 311,94 m virs  jūras līmeņa. Kalna relatīvais augstums  pār  tā  pamatu   sasniedz   apmēram 50 m  un sevišķi   neizceļas  kalnainajā apkārtnē. Gaiziņš ir viena no skaistākajām vietām Latvijā. No kalna virsotnes skatam paveras pievilcīgā Vidzemes augstienes ainava  ar raksturīgākajiem mežu  apaugušajiem kalnu  pauguriem, siliem un ezeriem. No kalna pārredzama apkārtne 3000 kvadrātkilometru apjomā.  Gaiziņu un tā apkārtnes kalnus ir ļoti iemīlējuši slēpotāji. 1949. gadā te uzbūvēja pirmo tramplīnu lēkšanai ar slēpēm. Klimats šeit aukstāks, ziemas vidēji par divām nedēļām garākas. Kalna ziemeļu nogāzē ilgi turas sniegs. Vidējais nokrišņu daudzums 707 milimetri gadā.

Pagasta teritorijā atrodas vēl 10 pauguri, pārsvarā ar stāvām, mežainām nogāzēm; Sirdskalns  296,8 m vjl., Abrienas kalns 287,3m vjl., Mazais Gaiziņkalns 283,6 m vjl., Bolēnu kalns 282,5 m vjl., Dēklaiņu kalns 275,8 m vjl., Leišu kalns, Tomēnu kalns, Ežu kalns, Gožu kalns, Aronas kalns.

Apkārtnē atrodas daudzi nelieli, gleznaini ezeriņi –Brencēnu ezers, Krustiņš, Dēklainis, Grīvas ezers, Zobaciņš, Virkstenis, Žautrītis, Bumbierītis, Talejas ezers un daļa Kaņepēna ezera, no kuriem iztek nelielas upītes – Bērzaune, Taleja, Lācīte, Savīte un citas.

262 m virs jūras līmeņa esošais Bolēnu avots ir viens no augstākiem mūsdienās tekošiem avotiem Latvijā. Avots ir kāpjošs jeb vārījošs, ūdens temperatūra visu gadu ir apmēram +7 grādi un , kas avotiem ir diezgan neparasti, tā ūdens tece ir atkarīga no nokrišņu  daudzuma. Bolēnu avots ir aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, kā sena Laimas kulta vieta – arī arheoloģijas piemineklis. Dažādos laikos avots saukts arī par Acu avotu, Veselības, Laimas un Dzīvības avotu. Strauts un upīte Raganīte, kas izceļas no Bolēnu avota, saistīta ar dažādiem nostāstiem.  Avotam piedēvē dziednieciskas spējas un arī mūsdienās daudzi pat no tālienes ierodas pēc ūdens, kas palīdzot pret acu kaitēm.