„Dāvināsim Latvijai nākotnes dižkokus”

Aicinām ikvienu iesaistīties akcijā  “Dāvināsim nākotnes dižkokus mūsu Latvijai”. Idejas autore un iniciatore ir novadniece Aija Kaškure. Akcijas ideja ir apzināt ceļmalās esošos dižkokus, kuru stumbra diametrs ir virs 50 cm, kuru augšana ir kādu iemeslu dēļ apgrūtināta, kā arī rast iespēju šos iemeslus novērst.

Kā pirmais ir izvēlēts ozols, kas atrodas Bērzaunē autoceļa Pļaviņas- Madona posmā. Jau 23. martā Aija Kaškure kopā ar Bērzaunes pamatskolas 6. un 7. klašu skolēniem ar norobežojošās lentas palīdzību atzīmēs teritoriju, kura jāatbrīvo no saaugušajiem krūmiem un kokiem, lai ozols var  veidot savu diženo izskatu.

Nākošajā posmā – koku un krūmu izzāģēšanu un sasmalcināšanu, ar Bērzaunes pagasta pārvaldes atbalstu veiks SIA  ''Bērzaunes komunālais uzņēmums''.

Trešais noslēdzošais darbs pie šī dižkoka plānots 29. martā. Bērzaunes pamatskolas skolēni sasmalcināto masu vienmērīgi izklās topošā dižozola pakājē. Aija Kaškure šādu nesavtīgu dāvanu vēlas sniegt Latvijai tās simtgadē.

Ja arī Jūsu ceļa malā vai saimniecībā aug kāds topošais dižkoks (d>50cm), sazinieties ar Aiju, zvanot uz tālruni 29277393 vai rakstot e-pastu aija.kaskure@inbox.lv.

Bērnu un jauniešu apvienība "Rīts" marta mēneša aktivitātes

 

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 90 gadu jubilejas salidojums

„Mēs esam ceļotāji dzīves vilcienā”- šis Zentas Mauriņas citāts varētu būtvadmotīvs, tiekoties ar esošajiem un bijušajiem audzēkņiem, pedagogiem un viesiem mūsu koledžas 90 gadu jubilejā. Dalīsimies  pārdomās par to, kā mēs – bijušās Jēkabpils komercskolas darba turpinātāji -, kas esam satikušies savā Baltajā skolā, lai, paaudzēm mainoties, saglabātu kopības garu.

Vizuālās mākslas konkurss jauniešiem!

Madonas novada pašvaldība aicina Madonas novada jauniešus vecuma posmā no 14 - 21 gadiem piedalīties

VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSĀ

"PIESAKI SEVI - MĀKSLAS PASAULĒ!"

Ar balvu fondu:

1. Vieta - 100.00 eiro

2. Vieta - 75.00 eiro

3. Vieta - 50.00 eiro

4. Veicināšanas balva Nr. 1 - 25.00 eiro

5. Veicināšanas balva Nr. 2 - 25.00 eiro

Lai piedalītos, jauniešiem ir jāaizpildīta pieteikuma anketa ( nolikuma sastāvdaļa) un jāizveido gleznu vai grafikas darbu personālizstāde Jāņa Simsona Madonas mākslas skolā, laika posmā no 2017. gada 09. janvāra līdz 2017. gada 06. novembrim.

Sīkāka informācija:

Jāņa Simsona Madonas mākslas skola, Valdemāra bulv.3,Madona,T.28615694, m_maksla@inbox.lv

Nolikums pieejams www.madona.lv vai sazinoties ar organizatoriem.

Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem.

Pamatojoties uz to, ka citās Eiropas Savienības valstīs ir konstatēta augsti patogēnā putnu gripa un valstī ir noteikti biodrošības pasākumi, Zemkopības ministrija vēlas atgādināt, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem (MK noteikumi Nr. 393**) viesiem mājputnu īpašniekiem un turētājiem (arī tad, ja saimniecībā tiek turēti tikai viens vai divi mājputni) Lauksaimniecības datu centrā (LDC) ir jāreģistrē gan ganāmpulks, gan novietne un jāsniedz informācija par putnu skaitu divreiz gadā uz 1.janvāri un 1.jūliju.

Gaiziņkalns augstāks nekā iepriekš domāts

“Latvijas Avīze” jau rakstīja, ka 2. un 3. novembrī Latvijas augstākajā virsotnē Gaiziņkalnā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras LĢIA) speciālisti veica globālās pozicionēšanas un tahimetrijas novērojumus. Novērojumu mērķis – precizēt Gaiziņkalna reljefa augstāko vietu.

"Madona var vēl labāk"! Paņem 4000 EUR savai idejai!

Arī šogad – 2016.gadā aicinām iesniegt savu biznesa ideju konkursam “Madonas var labāk!”, kur uz finansiālu atbalstu var pretendēt fiziskas personas, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību un Madonas novada uzņēmēji, kam nepieciešams līdzfinansējums attīstībai. Pašvaldība, konkursa ietvaros, piešķir līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas paredz – jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanu, kā arī komercdarbībai ar tiešām eksporta pazīmēm.